หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือน

 

  • หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือน